Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi kupujícím a dodavatelem METALL BOX s.r.o. (IČO: 28899661). Dodavatel:   - METALL BOX s.r.o., Na Březince 14, 150 00, Praha, IČO: 288 99 661, DIČ: CZ28899661
Kupující:   - kupujícím je podnikatel nebo spotřebitel
Spotřebitel:   - je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s dodavatelem nebo s ním jedná
Podnikatel:   - je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.
Kupující učiněním závazné objednávky (jejím zadáním a potvrzením v nákupním koši) stvrzuje, že se seznámil a svobodně se rozhodl akceptovat Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím (zákazníkem) a prodávajícím (dodavatelem) se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby. 
Bezdůvodné nepřevzetí objednaného zboží se považuje za porušení kupní smlouvy a Prodávající má nárok na úhradu vynaložených nákladů na zabalení, odeslání, vystavení a stornování dokladů ve výši 500 Kč bez DPH. 
V případě zrušení objednávky po odeslání zboží nebo nepřevzetí odeslané zásilky souhlasí Kupující s úhradou nákladů na dopravu dle platného ceníku přepravce TopTrans (ceník dopravy).

5) DOPRAVA

Objednané zboží vám zašleme přepravní službou podle povahy zásilky. Pro objednání není stanoven žádný minimální limit. Každá objednávka Vám bude doručena zdarma.

6) BALNÉ, MANIPULACE

Balné pro všechny objednávky nad 2500 Kč bez DPH je zdarma, tak jako doprava. K objednávkám s nižší hodnotou bude připočten jednorázový poplatek za manipulaci a zabalení ve výši 150 Kč + DPH.

7) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 1-21 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat nebo navrhneme alternativní řešení.

8) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud nákup provede spotřebitel. Pokud kupující není spotřebitel, běží záruční lhůta 12 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Na elektronická zařízení nebo zařízení dodávaná s akumulátorem je poskytována záruční lhůta 6 měsíců od převzetí zboží pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

10) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní od doručení zboží. Odstoupení je vhodné ihned po Vašem rozhodnutí písemně (stačí e-mail) avizovat dodavateli. Vracené zboží nesmí jevit vady nadměrného užívání, musí být vráceno úplné, včetně případných dárků a nesmí být vráceno poškozené. Vracené zboží zasílejte na adresu našeho skladu pokud Vám náš zaměstnanec nesdělil jinou adresu doručení. Rozhodující pro odstoupení je oznámení o odstoupení ve lhůtě 14-ti dnů od doručení. Samotné zboží lze vrátit do 21 dnů od doručení, pokud bylo včas oznámeno odstoupení od kupní smlouvy. Poškozené nebo neúplné zboží bude na náklady kupujícího opraveno a uvedeno do funkčního stavu.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací jako např. notebooky, Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

Případné spory mezi METALL BOX s.r.o a kupujícím lze řešit rovněž mimosoudní cestou. V těchto případech může kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (ČOI). se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

adresa skladu:
METALL BOX s.r.o.
Březová 1598
349 01, Stříbro


1.1.2019 (Dalibor Franc)

 

zpět
Vaše IP adresa je: 18.206.12.157
NajduZboží.cz KontaktyFirem.cz CZIN.eu
<